KUUB cultuur geeft kunst de ruimte

Wat doet KUUB

Cultuuradvies | Projectcreatie | Onderzoek

CULTUURADVIES

Met creativiteit en een open mind helpt KUUBcultuur scholen, overheden en cultuurondernemers hun cultuurbeleid vorm te geven.

Projectcreatie

KUUBcultuur bedenkt, ontwikkelt en faciliteert met lef en enthousiasme (innovatieve) kunstprojecten en evenementen voor iedereen

Onderzoek

Op verzoek doet KUUBcultuur onderzoek naar de inhoudelijke en financiële haalbaarheid van culturele projecten

Monique Verheugt

KUUBcultuur geeft kunst de ruimte

Monique Verheugt Geef kunst de ruimte; vanuit deze visie werkt KUUBcultuur. Ik wil kinderen, jongeren, scholen, cultuuraanbieders en overheden die ruimte laten ervaren. Dat doe ik door mensen open tegemoet te treden, kansen te verzilveren, activiteiten en projecten te initiëren. Ik bijt me vast als ik potentie zie. Anderen zeggen over mij dat ik een speelse, creatieve geest heb en veel gevoel voor humor. Dat is een van de redenen waarom ik graag met jongeren werk en jongeren met mij. Veranderen en innoveren heeft mijn belangstelling; ik houd van de reis van het vertrouwde naar een onbekende toekomst en anticipeer daarbij op toekomstige ontwikkelingen. Ik ben een zelfstarter en een bouwer; op eigen initiatief ontwikkel ik graag projecten en samenwerkingsverbanden die er nog niet zijn.

KUUB werkt aan

Volksopera Assen

Als projectleider van de Volksopera Assen realiseer ik In nauwe samenwerking met het creatief team en het productieteam een uniek community art project: een Volksopera voor, door en over de bewoners van de Asser wijken Lariks en Pittelo

netwerk klassieke muziek drenthe

K&C Drenthe
In opdracht van Kunst en Cultuur Drenthe de organisatie en procesbegeleiding netwerk klassieke muziek Drenthe

Club Sixteen | Dagje DNK

Bij DNK heb ik me als productmanager projecten bezig gehouden met twee projecten; één voor jongeren en een project voor senioren

Cultuurcoach

Voor de gemeente Emmen werk ik als cultuurcoach Brede School. Ik adviseer en ondersteun scholen bij het vormgeven van hun buitenschoolse activiteiten in aansluiting met de binnenschoolse cultuureducatie en de (culturele) omgeving.

Kunst aan de Vaart

Als projectleider en producent van Klassiek aan de Vaart heb ik 30 concertjes in de huizen en tuinen van panden rond de Vaart geprogrammeerd. Op de zaterdagavond een groot openlucht concert op de Markt in Assen door het Jong Kamerorkest Noord.

JKN

Jong Kamerorkest Noord
Zakelijk leider en oprichter van dit projectorkest bestaande uit jonge getalenteerde musici uit Noord Nederland. Dirigent is Rolf Verbeek. Ieder jaar geven we een jong talent de gelegenheid solo te spelen. Solisten waren Gerbrich Meijer, klarinet | Wilma Jongsma, hobo | Liesbeth Bosboom, cello

Assen Art Expedition

Into Nature art expedition
Als projectleider heb ik samen met partners Cultureel Hart Assen een randprogramma van de kunstroute Into Nature art expedition voor Assen en omgeving vormgegeven en uitgevoerd. 10 weken kunst en natuur in en om Assen. o.a. locatietheater De Rand en familiefietstocht Bike Dreams

DAF

Digital Art Factory
Voor het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur heb ik, in mijn rol als projectleider, de Digital Art Factory (DAF) opgezet. De DAF is een ontmoetings-, experimenteer- en maakplek voor jongeren, waarbij ze zelf aan het stuur zitten.

JED-Phil

Jonge Eems Dollard Philharmonie
Medeoprichter en zakelijk leider van dit Duits-Nederlandse projectorkest dat bestaat uit ongeveer 70 jonge getalenteerde musici in de leeftijd van 14-23 jaar uit de Eems Dollard regio. Tot het aflopen van de subsidie in 2016 is dit orkest zeer succesvol geweest. Dirigent is Johannes Leertouwer

Opdrachtgevers

Contact